چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-12-4 عناصر کاربر

دو نوع کارایی برای عنصر کاربری مشتری ایجاد کرده است :

Outlook Client

استاندارد کار بران Outlook  بعلاوه AMHSان شامل فرمها و خدمات راهبردی تکمیل می گردد عنصر کاربر Outlookرا بوسیله فرمهای مخصوص ATS(DOC 4444ایکائو ) گسترش می دهد و سطح بالایی از کنترل و ایمنی برقرار می سازد که بر روی هر ابزاری که MS Outlookرا پشتیبانی می کند ، پشتیبانی می گردد .

با بکاربردن Outlookبه همراه Exchangeتسهیلات کاری معمول Outlookنظیر روز نگار ، کتاب ادرس و خدمات راهبردی که استفاده ازاد دارند نیز به ان اضافه می گردد .

Web-based Client

با بکارگیری فرمهای یکسان یک خط سیر بر اساس Webایجاد می شود که دسترسی به هر سامانه پیام رسانی جدیدی را نیز ممکن می سازد ، مادامی که هزینه های پایین تر را بر تشکیلات تحمیل می نماید . فرمهای مراقبت پرواز بر اساس  Outlook Web Access(OWA)برای استفاده کار بران در سایه Webارائه می شوند تا یک یکسانی و همگونی میان تمامی کار بران صرفنظر از نوع خاص کار بر که از فرم ها استفاده می کنند برقرار گردد .

یک مشتری که در سایه Webعمل می کند و از Outlook Web Accessشرکت Microsoftاستفاده می نماید در سایه هر Web Browserمربوطه بالا خواهد امد ( بالا امدن در Windows، Unixیا Linuxمحتمل تر است ) .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26