چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1 لزوم نرم افزاری

پس از بررسی هایی که تا کنون بر روی شبکه ی ارسال پیامهای هوانوردی داشتیم، اکنوننوبت به بررسی خود این پیامها می رسد که این بررسی خود دارای جنبه های مختلفی است که به ان می پردازیم.

تمامی پیامهای ذکر شده در این فصل قابلیت ارسال از طرق زیر را دارند:

الف )  تمامی سرویسهای اطلاعات هوانوردی ثابت شامل

1 –AFTN

2 –Direct Speech Circuit

3 –Digital Data Interchange

4 –  Direct Teletypewriter

5 - ‍Computer Circuits

ب ) تمامی سرویسهای اطلاعات هوانوردی متحرک

از انجا که بیش از 90% پیامهای هوانوردی در ارتباط با همین واحدهای سرویس ترافیک هوانوردی می باشد، به تدریج این واحدها به شبکه ها و سخت افزارهای روز دنیا مجهز گردیده اند و بسیاری از انها به سیستمهای رادار با قابلیت های بسیار بالای سخت افزاری برای اتصال به شبکه های دیجیتالی مبادله ی اطلاعات تجهیز شده اند. مرکز کنترل منطقه ای که واحدی یگانه و واقع در تهران می باشد مجهز به سیستم رادار با پوشش کل کشور و سخت افزار های مناسب برای یکپارچگی اطلاعات تمامی بخشها ست. واحدهای کنترل تقرب فرودگاههای مهراباد، شیراز، اصفهان و مشهد نیز مجهز به این نوع سیستم شده اند. اما انچه که اکنون در این واحدها در جریان است، عدم همخوانی شبکه پیام با سیستمهای کنترل راداری است . برای هر کارشناس هواپیمایی بدیهی است که مواد اولیه برای کنترل و در دست داشتن نبض ترافیک هوایی، اطلاعات هوانوردی است. این اطلاعات که در قالب پیام منتشر گشته، توسط پرسنل دریافت و رمزگشایی می شود. به عنوان مثال هنوز هم اطلاعات یک طرح پروازی تلفنی یا با تلکس به واحدهای کنترل اطلاع داده می شود و پرسنل  ان را توسط کیبورد به سیستم رادار وارد می کند. مثال دیگر اینکه با وجود شبکه کامپیوتری؛ پیامهای هواشناسی در برخی فرودگاهها توسط کنترلرهای ترافیک هوایی از رایانه دریافت و مجدد بر روی فرکانس پخش اطلاعات فرودگاه قرائت می شود. حال اگر در این فرایند خطایی  به دلیل عامل انسانی در زمان دریافت و به ویژه رمزگشایی پیام رخ دهد، می تواند موجب بروز حوادثی غیر قابل پیش بینی گردد. عوامل یاد شده باعث می گردند تا به فکر استفاده از سیستمی نرم افزاری باشیم که از راه دریافت و رمزگشایی این پیامها، به حذف هر چه بیشتر عامل انسانی و کاهش خطای انسانی در استفاده ی اطلاعات و ارسال ان از منبع اولیه به مقصد نهایی کند. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26