پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-2 سرویس ترافیک هوایی

پیامها بر اساس کاربردی که در هوانوردی برای واحدهای سرویس ترافیک هوایی دارند تقسیم بندی شده اند که به ان خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که هر یک از واحدهای سرویس ترافیک هوایی ( Air Traffic Services Units) ارائه دهنده ی بخشی از سرویس ترافیک هوایی هستند که این واحدها عبارتند از :

الف - اداره ی گزارشهای ترافیک هوایی (Air traffic Services Reporting Office)

مسئول پذیرش و تایید طرح پرواز از خلبان یا نماینده ی او، ارائه ی اطلاعات مهم پیش از پرواز به او و نیز رابط شرکتهای هواپیمایی و واحدهای کنترل ترافیک هوایی

ب –مرکز اطلاعات هوانوردی (Flight Information Center)

مسئول ارائه ی اطلاعات هوانوردی در مناطقی که سرویس کنترل وجود ندارد و نیز ارائه ی سرویس اعلام خطر، در صورت لزوم

پ –واحد های کنترل ترافیک هوایی (Air Traffic Control Units)

همگی مسئول جلوگیری از تصادم هواپیما ها و تسریع جریان ترافیک هوایی و مدیریت این جریان هستند و شامل سه واحد است :

1 –واحد برج مراقبت پرواز فرودگاه (Aerodrome Control Tower)

مسئول کنترل هواپیما ها در فرودگاه از روی زمین تا حداکثر شعاع 7 مایلی

2 –واحد کنترل تقرب (Approach Control Unit)

مسئول کنترل هواپیماهای ورودی به و خروجی از یک یا چند فرودگاه مجاور یکدیگر تا حداکثر شعاع 70 مایلی

3 –مرکز کنترل منطقه ای (Area Control Center)

مسئول کنترل هواپیماهای عبوری از یک کشور و در مسیر ما بین دو فرودگاه داخلی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26