پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-2 پیامهای حرکت و کنترل

این پیام ها عبارتند از:

1 - پیامهای حرکتی که خود عبارت است از :

- پیامهای طرح پروازی پر شده

- پیامهای تاخیر

- پیامهای اصلاحی

- پیامهای لغو طرح پروازی

- پیامهای برخاستن هواپیما

- پیامهای به زمین نشستن هواپیما

2 - پیامهای هماهنگی که خود عبارت است از:

- پیامهای طرح پروازی جاری

- پیامهای تخمین زمان

- پیامهای هماهنگی

- پیامهای پذیرفتن

- پیامهای تایید منطقی

3 - پیامهای تکمیلی که خود عبارت است از:

- پیامهای درخواست طرح پروازی

- پیامهای درخواست اطلاعات تکمیلی طرح پروازی

- پیامهای اطلاعات تکمیلی طرح پروازی

4 - پیامهای AIDCکه خود عبارت است از:

- پیامهای تذکری

- پیامهای هماهنگی

- پیامهای واگذاری کنترل

- پیامهای اطلاعات کلی

- پیامهای مدیریت کارکرد

- پیامهای متن ازاد

5 - پیامهای کنترل که عبارت است از:

- پیامهای مجوزی

- پیامهای کنترل جریان ترافیک

- پیامهای گزارش موقعیت و گزارش هوایی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26