یکشنبه 27 آبان 1397 | Sunday 18 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-3 پیامهای اطلاعات پروازی

این پیام ها عبارتند از:

1 –پیامهایی که شامل اطلاعات ترافیکی هستند.

2 –پیامهایی که شامل اطلاعات هواشناسی هستند.

3 –پیامهایی که شامل وضعیت عملکرد تجهیزات هوانوردی هستند.

4 –پیامهایی که شامل اطلاعات ضروری فرودگاه هستند.

5 پیامهایی که شامل گزارش اتفاقات ترافیک هوایی هستند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26