چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4 قالب اصلی پیامهای هوانوردی

در شکل 4-1 یک پیام ساده ی هوانوردی را ملاحظه می کنید.هر پیام دارای پنج قسمت اصلی می باشد که عبارت است از:

1 –سرفصل پیام (Heading) : نشاندهنده ی شروع پیام که در مثال زیر مانند همه پیامها، خط اول پیام به ان اختصاص دارد.

2 –ادرسها (Addressees) : حاوی ادرس گیرندگان پیام که در خط دوم پیام زیر درج شده است.

3 –مبداء پیام (Origin) : نشاندهنده مکان و زمان صدور پیام و در مثال زیر شامل خط سوم است.

4 –متن (Text) : متن و محتوای اصلی پیام که در اینجا خطوط 4، 5، 6 و 7 می باشد.

5 –پایان پیام (Ending) : نشاندهنده ی خاتمه ی پیام و خط انتهایی ان را تشکیل می دهد.

شکل 4-1 : نمونه ای از پیام هوانوردی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26