چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-5 زمان و مکان صدور پیام

شکل 4-5 : زمان و مبدا صدور پیام

شکل 4-5 : زمان و مبدا صدور پیام

پس از ادرسها نوبت به این قسمت می رسد که ابتدا زمان تهیه پیام بصورت نمایش 6رقمی ذکر گردیده و سپس مکان و واحد صادر کننده ی پیام بصورت ادرس ICAOدرج می گردد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26