پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-4-6 متن پیام

شکل 4-6 : متن پیام

شکل 4-6 : متن پیام

هدف اصلی یک پیام هوانوردی در متن اصلی ان پیام به صورت کامل و رسا ذکر می گردد. از انجا که این قسمت از پیام دارای حالات محدودی برای شرح نیست، در قسمت بعد به ذکر پیامهایی که در خور اهمیت هستند می پردازیم. لازم به ذکر است همه ی پیامهای مهمی که در شبکه پیام کشور ما در جریان است شامل همین موارد می گردد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26