پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5-1 طرح پروازی (Flight Plan)

طرح پروازی طرحی است که دربرگیرنده ی جزئیات عملیاتی کاملی از یک پرواز است. این طرح می بایست حداقل 1 ساعت و حداکثر 24 ساعت قبل از زمان پرواز به واحد پذیرش طرح پروازی ارائه شود. پرواز حداکثر تا 1 ساعت پس از زمان ذکر شده در طرح پروازی میبایست پرواز کند که در غیر اینصورت طرح پروازی ان باطل شده و باید دوباره ان را ارائه کند. در شکل 4-7 فرم اصلی یک طرح پروازی را که برای یک پرواز فرضی پرشده است، ملاحظه می کنید.

شکل4-7 : نمونه ی یک طرح پروازی

شکل4-7 : نمونه ی یک طرح پروازی

در شکل4-8  پیامی را که حاوی یک طرح پروازی است مشاهده می کنید. حال این پیام را خط به خط معنی میکنیم.

 شکل 4-8 : پیام حاوی طرح پرواز

شکل 4-8 : پیام حاوی طرح پرواز

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26