پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5-5 تغییر (Change)

خلبان یا نماینده ی او حداکثر تا 15 دقیقه پس از زمان پرواز ذکر شده در طرح پروازی مجاز به ارائه ی تغییر نوع هواپیما هستند.

شکل 4-12 : پیغام تغییر طرح پرواز

شکل 4-12 : پیغام تغییر طرح پرواز

هدف از ارائه ی این پیام مطلع نمودن واحدهای مربوط درباره ی تغییری است که در طرح پروازی اولیه رخ داده است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26