پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5-6 لغو پرواز (Cancel)

شکل 4-13 : پیغام لغو پرواز

شکل 4-13 : پیغام لغو پرواز

هدف از ارائه ی این پیام مطلع نمودن واحدهای مربوط، درباره ی لغو پرواز است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26