چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5-7 نوتام یا اطلاعیه ی هوایی (NOTAM)

شکل 4-14 : نمونه ای ازاطلاعیه هوایی

شکل 4-14 : نمونهای ازاطلاعیه هوایی

نوتام یا اطلاعیه ی هوایی پیامی است که شامل یک اطلاعیه است و توسط شبکه ی مخابرات پخش می شود. نوتام حاوی اطلاعاتی است درباره ی دایر بودن ، وضعیت یا تغییرات در هریک از تجهیزات هوانوردی، سرویسها، دستورالعملها یا خطرات پیش روی پرسنل مرتبط با عملیات پروازی. نوتام دارای زمان و مکان ضرورت این اطلاعات نیز می باشد.

 در شکل4-14 پیامی را که حاوی یک نوتام است مشاهده می کنید. این نوتام نشاندهنده ی یک مانور نظامی تیراندازی است. اینگونه مانورهای نظامی خطرات بسیار زیادی برای پروازهای عبوری از ان ناحیه دارد.

در شکل 4-17  نمونه خام فرم پر کردن نوتام را ملاحظه می کنید. همچنین انواع دیگری از نوتام به نامهای SNOWTAMکه مربوط به بارش برف و ASHTAMکه مربوط به فعالیت اتشفشانی است نیز وجود دارند که در شکلهای 4-18 و 4-19  فرم انها را ملاحظه می کنید

شکل 4-17 : فرم پر کردن نوتام (NOTAM Format)

 

شکل 4-17 : فرم پر کردن نوتام (NOTAM Format)

شکل 4-18 : فرم پر کردن نوتام SNOWTAM

شکل 4-18 : فرم پر کردن نوتام SNOWTAM

شکل 4-19 فرم پر کردن نوتام ASHTAM

شکل 4-19 فرم پر کردن نوتام ASHTAM

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26