چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-3 طراحی پایگاه داده

با توجه به اهمیت بسیار طراحی پایگاه داده در پیاده سازی یک سیستم ، این فصل از پایان نامه را به این بخش اختصاص داده و به معرفی جداول و فیلدهای ان خواهیم پرداخت. طراحی بانک این سیستم بوسیله نرم افزار Sql Server 2008صورت گرفته است. 

5-3-1  معرفی جداول

·            جدول FP_Flightplan

·            جدول FP_AD

·            جدول FP_TypeofAcft

·            جدول FP_WTC

·            جدول Clerk

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26