سه شنبه 22 آبان 1397 | Tuesday 13 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-3-2-2 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_WTC

WTCدر جدول FP_Flightplanبه عنوان کلید خارجی در نظر گرفته می شود .(شکل5-2)p2.PNG

شکل 5-2: ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول FP_WTC

شکل 5-2:ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول FP_WTC

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26