چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-3-2-4 ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول Clerk

در این ارتباط فیلد ClerkID  در جدول FP_Flightplanبه عنوان کلید خارجی در نظر گرفته می شود .( شکل 5-4)

p4.PNG

شکل 5-4 :ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول Clerk

شکل 5-4 : ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول Clerk

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26