پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-4-2 صفحه اصلی نرم افزار

p3.PNG
 این فرم مربوط به صفحه اصلی نرم افزار می باشد .(شکل 5-6)

شکل 5-6 (صفحه اصلی نرم افزار)

شکل 5-7 (صفحه طرح پرواز)

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26