پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-4-6 فرم لیست کدینگ نوع هواپیما

این فرم مربوط به لیست کدینگ نوع هواپیما بوده و  با زدن گزینه اضافه ، پنجره جدیدی باز شده و در قسمت عنوان نوع هواپیما را وارد کرده و سپس گزینه ذخیره را می زنیم . .(شکل 5-10)

p9.PNG

شکل 5-10 (لیست کدینگ نوع هواپیما)

شکل 5-10 (لیست کدینگ نوع هواپیما)

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26