یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3 ظرفیت انتن (TRX)

  انچه که در این جا مورد نظر است پرداختن به  ظرفیت BTSها است .با توجه به محل نصب BTS ظرفیت برای ان مشخص می شود ، مثلا یک سایت مرکز شهر مطمئنا مشترک بسیار زیادتری را پوشش می دهد تا یک سایت جاده هایی که هر ساعت تعداد کمی از ان عبور می کنند پس محل نصب بسیار مهم است .

لذا برای رعایت این مساله در طراحی سلولهای شبکه این سلولها در مراکز شهرها کوچکتر شده و در حاشیه شهرها بزرگتر شده است .سایت ها وقتی نزدیک به هم نصب شوند ، سلول تحت پوشش هر سایت کوچکتر می شود و اگر فاصله نصب انها بیشتر باشد ، سلول بزرگتر می شود .

در مناطق مرکزی شهر و یا مناطقی که بیشتر از موبایل استفاده می شود وقتی شما در خیابانی بایستید راحت می توانید دو سایت نزدیک به هم را ببینید. این فاصله ها بعضا حدود ۱۰۰۰ متر ویا کمتر می شود ، حتی ممکن است دو سایت بر روی یک دکل و یک مکان نصب شود، ولی در جاده ها ممکن است تا ۴۰ کیلومتر فاصله دو سایت با هم اختلاف داشته باشد.

 واحد ظرفیت BTS های موبایل TRXنامیده می شود. با توجه به نکات مطرح شده این TRXها حدود ۸ مشترک را به صورت هم زمان پوشش می دهند . با توجه به محل نصب سایت می توان تعداد ان را مشخص کرد.

 مثلا در محلهای شلوغ و پر تراکم هر سکتور تا ۶ ، TRXبرای هر سایت تعریف می شود . اصولا هر سایت ۳ سکتور(جهت) دارد و در هر جهت ۶ ، TRXداشته باشد ظرفیت ان به صورت ۶+۶+۶ نمایش داده می شود یا در یک جهت منطقه پر تراکم و در جهت دیگر کم تراکم است( ظرفیت مثلا ۵+۲+۲ تعریف می شود) .در سکتوری که ۶ TRX است ، طبق محاسبه ۴۸ کانال در اختیار داریم که حدود ۲ کانال ان برای سیگنالینگ (شماره گیری -پیجینگ و ....) و ۴۶ عدد دیگر برای ترافیک (انتقال صدا) می باشد. شبکه های دیجیتالی از سه بخش اصلی ( موبایل(گوشی) ، تجهیزات شبکه (BSS) و تجهیزات سوئیچ (NSS)) مطابق شکل تشکیل شده است.

شکل 1-1 شبکه های نسل 2

شکل 1-1 شبکه های نسل 2

تجهیزات شبکه BSSاز 4 قسمت تشکیل شده است:

BTS، BSC، TRCو OMC.

1-       ایستگاه پایه (BTS):

در شبکه موبایل اولین بخشی که به طور مستقیم با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام انتن موبایل و به تعبیر تخصصی (Base Transceiver Station) می باشد .

ترکیب پنل های انتن ها متفاوت است ، این تفاوت در تعداد هر کدام از این پنل ها در یک جهت می باشد. این تفاوت صرفا به خاطر نوع سیستم (دستگاه) استفاده شده است و هیچ ربطی به ظرفیت انتن ندارد.

این پنلها توسط کابلهای ضخیم سیاه رنگی که به ان فیدر -FEEDER- می گویند به دستگاه BTS متصل است .فیدرها نوعی کابل درون تهی هستند و در ان سیم لوله مسی قرار گرفته و موج بر می باشد .

از انجاییکه در فرکانسهای بالا الکترونها از پوسته عبور می کنند به همین منظور برای انتقال از موج بر استفاده می شود نه سیم. در نهایت توسط خطوط انتقال این دستگاه به دستگاه دیگری به نام BSCکه وظیفه مدیریت بین چند BTSرا دارد متصل می شود.

2-       کنترل کننده ایستگاه پایه (BSC[1]):

دومین مرحله بعد از انتن موبایل (BTS) در شبکه دستگاهی به نام BSC است. وظیفه کنترل چند BTS به عهده یک BSCاست و کار ان بسیار با اهمیت می باشد ، چون تنظیم یکسری از پارامترهای مهم شبکه که راجع به کیفیت مکالمه و تماس مطلوب است در این دستگاه تعریف می شود.

مثلا وقتی فرد در حال صحبت با گوشی موبایل خود است و در یک اتومبیل در حال حرکت نشسته (و در حال صحبت خیابانهای متعددی را پشت سر می گذارد) ولی همچنان به مکالمه خود ادامه می دهد .

در این حالت فرد از چندین انتن موبایل گذشته و هر انتن موبایل تماس را به انتن دیگر دست به دست کرده است و کانال ترافیکی تماس را با خود پاک کرده و به یک انتن دیگر تحویل داده است .

 این مدیریت مکالمه که در حال حرکت اتفاق می افتد به HAND OVER معروف است و وظیفه BSC مرتبط با ان BTSمی باشد.

و دیگر اینکه قدرت تشعشع (برد انتن موبایل ) نیز در این دستگاه تعریف می شود ، بدین صورت که از طریق BSCبر روی خروجی یک انتن مورد نظر تضعیف گذاشته می شود که فرکانس ان با انتن های دیگر تداخل نکند .

 ظرفیت BSCها بر اساس TRX انتن های متصل به ان تعریف می شود ، که در حال حاضر در ایران ۱۲۸ ، ۲۵۶ و ۵۱۲ TRXان در حال کار است . BSCبه عنوان مهمترین بخش قسمت رادیویی مطرح است ، چراکه با حجم کم سیستم ان ، دارای کارایی بسیار بالا می باشد.

BTSها صرفا حکم یک واسطه رادیویی را بین BSCو گوشی موبایل دارند که قدرت خروجی انهم حتی با BSCمعین می شود . هر BTSبا هر ساختاری که دارد در BSCمرتبط با خود دارای یک دیتا بیس می باشد، این دیتا بیس شامل فرکانس هایی که BTSباید با ان کار کند و شماره های LACو  CIو شماره تایم اسلات هایی که بر روی خطوط انتقال باید از ان استفاده کند - تعداد کانالهای ترافیکی و سیگنالینگی و... می باشد.[1]Base Station Controller

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26