چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-4 LAC و CI چیست؟

 شبکه موبایل طبق انچه بیان شد به صورت سلول های 6 ضلعی تقسیم و در نظر گرفته می شود و سایت BTSکه غالبا سه جهت (سکتور) دارد بین سه سلول قرار می گیرد وهر جهت یک سلول را پوشش می دهد .در شبکه برای پیدا کردن موقعیت یک مشترک می بایست هر سلول دارای کدی باشد که به این کد[1]CI  گفته می شود که این کد در ایران 5 رقمی می باشد .

حال یک شهر را به چند منطقه بزرگ که خود این مناطق شامل چندین CIمی باشد تقسیم می کنند و به ان LACمی گویند شهری مانند تهران غالبا به چند LACو شهرهای کوچکتر به یک LACتقسیم می شوند. کد LAC معمولا 4 رقمی است .

به طور مثال در میدان ولیعصر تهران یک BTSنصب شده که دارای سه جهت (سکتور ) می باشد. به این سلولها مثلا در LAC به شماره 1211 و در CIهای 12115 و 22115 و 32115 تعریف می شود و اگر فرد تحت پوشش سکتور سوم این سایت باشد در VLRاین ادرس ثبت می شود LAC=1211و CI=32115 و این ادرس این شخص در سوییچ می باشد.

البته لازم به ذکر است که سوییچ موبایل برای پیدا کردن این فرد هنگام تماس با موبایلش مجبور است در کل LACعمل پیجینگ را انجام دهد .

1-       کد کننده (TRC):

یکی دیگر از المانهای شبکه موبایل ترانسکدر می باشد . این سیستم بعد از BSCقرار می گیرد. که اساس ان را PCMتشکیل می دهد.

المانهای مختلف شبکه موبایل باید توسط عاملی به یکدیگر مرتبط باشند. مثلا BTSکه ممکن است در دورترین نقطه استان واقع شده باشد، باید توسط یک واسطه به BSCکه غالبا در مرکز استان است وصل شود .این کار را سیستمهای انتقال انجام می دهند که در تمام شبکه های مخابراتی از انها استفاده می شود (در تلفن ثابت - دیتا و شبکه های دیگر مخابراتی ). سیستمهای انتقال شامل یک بستر انتقال و نیز تجهیزات انتقال هستند .

بستر یا محیط انتقال مانند سیم مسی -کابل کواکسیال - فضای پیرامون ما- فیبر نوری و ... می باشد که با قرار دادن مثلا یک مودم HDSLدر دوطرف دو زوج سیم مسی ( با پهنای باند 2مگا بیت)را می توان منتقل کرد و یا با بکارگیری سیستمهای SDHدر دو طرف فیبر نوری و یا ارتباطات رادیویی می توان هزاران کانال مخابراتی را منتقل کرد.

پس به عنوان مثال کابل مسی بستر انتقال و مودم از تجهیزات انتقال می باشد .غالبا در مخابرات مجموع بستر و تجهیزات انتقال را" سیستم انتقال" می گویند.حال برای اینکه تمام سیستمهای تولید شده در سطح جهان بتوانند از سیستمهای انتقال استفاده کنند باعث شد تا همگان استاندارد PCMرا قبول کنند .

بدین صورت که هر سیستم انتقال با پهنای باند 2مگا بیت در نظر گرفته شد( یعنی 2048 بیت ) سپس ان را به 32 کانال تقسیم کرده وبه هر کانال 64 کیلو بیت اختصاص دادند. مثلا برای اینکه دو نفر با تلفن صحبت کنند باید دو کانال 64 کیلو بیت به انها تخصیص یابد ، یکی در جهت ارسال و دیگری در جهت دریافت تا دو مشترک بتوانند صدای یکدیگر را بشنوند .

حال چه هر دومشترک در یک شهر باشند یا هر کدام در یک شهر مجزا و یا حتی در دو کشور مجزا باشند فرقی نمی کند، این دو کانال باید وجود داشته باشد(البته در روش سویچینگ مداری).در PCMارسال و دریافت کاملا از هم جدا هستند. یعنی یک سیستم کاملا برای ارسال و دیگری برای دریافت استفاده می شود برای همین PCMبه صورت یک زوج بکار می رود یک کانال 2مگابیتی برای ارسال و یک کانال 2 مگابیتی برای دریافت .

مطابق مطالب بیان شده  هر 2 مگا (منظور زوج 2 مگا) 32 کانال دارد. کانال صفر ان برای همزمانی خود سیستم انتقال استفاده می شود ، پس 31 کانال در اختیار سیستم مخابراتی قرار می گیرد که غالبا سیستم ها یک کانال را برای سیگنالینگ استفاده می کنند و 30 کانال را برای انتقال صدا و ... قرار می دهند و به همین دلیل در اصطلاح گفته می شود PCMسی کاناله است.

2-       مرکز راهبری شبکه (OMC):

 مدیریت امنیت شبکه ،  مدیریت پایگاه داده شبکه،  مدیریت عملکرد شبکه ،  مدیریت کارایی شبکه ،  مدیریت تعمیر و نگهداری شبکه ،  مدیریت کاربری (ویژه).

علاوه بر این در ساختار نسل 2.5  علاوه بر سوئیچ مداری(Circuit Switch)، سوئیچ بسته بندی(Packet Switch)نیز بکار برده شده است و اطلاعات بصورت بسته بندی ارسال میگردد.

شکل 1-2  شبکه های نسل 2.5

شکل 1-2  شبکه های نسل 2.5


[1]CELL ID

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26