جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-3 مسیرهای گذر از شبکه فعلی موبایل به نسل سوم

مسیـرهای متفاوتی جهت گـذر از شبـکه فعلی موبایل به شبـکه موبایل‌های نسل سوم وجود دارد از جمله مواردی که در اینجا به انها اشاره شده‌است.

·               از GSMبه GSM + GPRS، سپس به EDGEو نهایتاً UMTS(نسل سوم)

·              از GSMبه GSM+GPRSو سپس UMTS(نسل سوم)

از GSMبه UMTS(نسل سوم)

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26