جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-5-4 وضعیت کنونی نسل سوم در دنیا

نتایج تحقیقات انجمن جهانی کارپردازان موبایل نشـان می دهد که 211 اپراتور تلفـن همراه در 91 کشور دنیـا، سرویس‌های نسل سوم موبایل را عرضه می‌کنند. که از این تعداد 6/87 درصد از انها با فناوری HSDPAخدمات خود را به کاربران نسل سوم تلفن همراه ارائه می‌کنند. این اطلاعات نشان می‌دهد که پهنای باند موبایل در حال حاضر در 80 کشور دنیا در دسترس قرار دارد.

هم چنین بیشترین میزان استفاده از فناوری "بسته لینک پایین ورود با سرعت بالاً (HSDPA) در اروپا به ثبت رسیده‌است، به طوری که 106 اپراتور در این قاره به ارائه تجاری این فنـاوری می‌پردازند. در ادامه این رده بندی، اسیا-اقیانوسیه با 36 اپراتور، افریقا و خاورمیانه با 24 اپراتور و امریکای شمالی و جنوبی با 22 اپراتور در جایگاه‌های بعدی برخورداری از فناوری HSDPAایستاده اند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26