شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1 مقدمه

رمزنگاری از دیر بازبه عنوان یک ضرورت برای حفاظت ازاطلاعات خصوصی در مقابل دسترسی - های غیر مجاز درتجارت و سیاست و مسایل نظامی وجود داشته است. به طور مثال تلاش برای ارسال یک پیام سری بین دو هم پیمان به گونه ای که حتی اگر توسط دشمن دریافت شود قابل درک نباشد، در رم قدیم نیزدیده شده است(رمز سزار).

در سالیان اخیر رمزنگاری وتحلیل رمز از یک هنر پا را فراترگذاشته ویک علم مستقل شده است و در واقع به عنوان یک وسیله عملی برای ارسال اطلاعات محرمانه روی کانال ای غیر امن همانند تلفن ، ماکرویو و ماهواره ها شناخته می شود. پیشرفت علم رمز نگاری موجب به وجود امدن روشهای تحلیل مختلفی شده است.

 به گونه ای که به طور متناوب سیستم های رمز مختلف شکسته شده اند . معروف ترین نمونه این نوع سیستمها ماشین «انیگما » بوده است . انیگما ماشین رمز گذار و کد گذار وکد کننده ای بوده است که حزب نازی در زمان جنگ جهانی دوم برای ارسال پیام ها یشان از طریق رادیو به سایر نقاط استفاده می کردند .

رمزنگاری که به طور عمده به دو بخش رمزنگاری متقارن یا رمزنگاری با کلید خصوصی و رمزنگاری نامتقارن یا رمزنگاری با کلید عمومی صورت می گیرد، تلاش می کند برای ایجاد یک ارتباط سری از طریق سیستم های مخابراتی و شبکه های کامپیوتری مباحث مربوط به محرمانگی و احراز هویت، را تحت فرض های مشخص به درستی اثبات نماید .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26