پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3 رمزهای دنباله ای

در طراحی رمزهای دنباله ای یک مولد بیت شبه تصادفی نقش تولید کننده رشته کلید را برای سیستم رمزدنباله ای دارد . در واقع این مولد می تواند مولد رشته کلید نیز محسوب شود . از دیدگاه رمز نگاری یک مولد رشته کلید امن باید دارای سه پارامتر مهم زیر باشد :

1)     پریود رشته کلید تولید شده باید به حد کافی بزرگ باشد تا با طول پیام ارسال شده سازگاری داشته باشد .

2)      دنباله بیت خروجی حاصله از مولد باید به راحتی قابل تولید کردن باشد .

3)      بیتهای خروجی باید به سختی قابل پیش بینی باشند .

حال مسئله اصلی این است با کدام مبنا واصولی می توان این نتیجه گیری را انجام داد که سیگنال های خروجی از یک مولد رشته کلید به سختی قابل پیش بینی است ؟

به طور کلی اصولی قابل بررسی و کاربردی ارائه شده است تا امنیت مولد های بیت را ضمانت کند . در واقع تا کنون روشهای بسیاری برای تولید رشته کلیدهای امن پیشنهاد شده است و در مقابل نیز تحلیل هائی طرح شده است که با توجه به پیچیده ترشدن دنباله ها به صورت ماهرانه تری به تحلیل دنباله ها می پردازند.

در ادامه به برخی از روشهای تولید بیت های شبه تصادفی می پردازیم.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26