شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4 ساختار مولد های بیت شبه تصادفی و رمزهای دنباله ای

غیر قابل پیش بینی بودن یک دنباله همانند تصادفی بودن ان تعبیر می شود. برای اینکه یک دنباله تصادفی باشد پریود ان باید به حد کافی بزرگ باشد و همچنین تکه های گوناگون درون دنباله دارای توزیعی تا حد ممکن یکنواخت باشند.

در اینجا به طور خلاصه چندروش تولید بیت های شبه تصادفی ودنباله های شبه تصادفی شرح داده شده است .در این روش ها به طور مشخص ثبات های انتقال خطی برای ساختن مولدها به کار گرفته شده اند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26