پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-3 ثبات های انتقال پس خور غیر خطی (NLFSR )

دیاگرام حالت گونه هائی از FSRها میتواند شامل چرخه های کوچک باشد و حالات تکراری داشته باشد و دنباله اگر در یکی از این حالات قرار بگیرد ممکن است نا امن شود .

یک روش مناسب طراحی ثبات انتقال nمرحله ای که دنباله هائی با حداکثر پریود ۲ nتولید می نماید و دنباله های « دی بروئن » می باشد.که تعداد دنباله های ممکن nمرحله ای ان به بزرگی(2n-1) و (n-2) می باشد.که همگی انها دارای توزیعهای ایده الی می باشند .

اما این دنباله ها که از ثبات های انتقال غیر خطی ساخته می شوند دارای مشکلاتی برای پیاده سازی توسط الگوریتمهای شناخته شده هستند . همچنین تولید سریع این دنباله ها به سختی صورت می گیرد . همچنین برخی از خواص همبستگی بین عناصر تولید شده می تواند راهکارهای مناسبی برای تحلیل این دنباله ها ایجاد نماید .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26