شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-9 طراحی الگوریتم رمز قطعه ای

الگوریتم باید به گونه ای طراحی شود که معیارهای طراحی رمزهای استاندارد پیشرفته را براورده سازد که این معیارها در زیر اورده شده اند .

1-   طول کلید الگوریتم باید حداقل ۱۲۸ بیت باشد . در واقع طبق اخرین استاندارد های ارائه شده توسط NISTبرای جلوگیری از حمله های جستجوی فضای جامع کلی حداقل طول کلید باید ۸۰ بیت باشد که استاندارد ان را برای پیاده سازی مناسب نرم افزاری ۱۲۸ در نظر می گیرند .

2-    الگوریتم تا حد ممکن کلید ضعیف و نیمه ضعیف نداشته باشد .

3-   پیاده سازی الگوریتم باید روی زمینه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری مؤثر و کارا باشد . به خصوص شرایطی که پیاده سازی نرم افزاری الگوریتم را با توجه به طرح حاضر ، مؤثرتر می سازد فراهم شود.

4-   طرح الگوریتم در برابر تبادل های موجود میان امنیت و اجرا در کاربردهای مختلف در رمزنگاری باید بسیار منعطف باشد و قابلیت استفاده برای کاربردهائی نظیر مولد بیت های شبه تصادفی امن ، توابع در هم ساز و MACرا داشته باشد وبرای مقاصدی نظیر احراز هویت و مدیریت کلید نیز قابل بکارگیری باشد .

5-   طرح الگوریتم باید بسیار ساده باشد و به سهولت قابل بیان و انالیز باشد و در عین حال قابل توسعه باشد .

6-   اما با توجه به شرایطی که الگوریتم های رمز قطعه ای امن باید داشته باشند معیارهای زیر نیز در طراحی الگوریتم و برقراری امنیت ان باید مورد نظر باشد .

7-   الگوریتم به گونه ای طرح شود که عملکرد های رمزگذاری و رمزگشائی ان تاحد ممکن یکسان عمل نمایند و اجرای سخت افزاری و نرم افزاری انها مشابه یکدیگر باشند .

8-   الگوریتم دارای طرحی موازی باشد و با استفاده از این الگوها پیاده سازی سریعتر و مؤثرتری داشته باشد .

9-   امنیت الگوریتم در برابر تحلیل های شناخته شده در رمزنگاری همانند حمله های خطی و تفاضلی و تحلیل هائی که مبنای انها این نوع حمله ها می باشند ، تضمین شده باشد . همچنین حاشیه امنیت لازم را برای حمله های تازه تر داشته باشد .

10  -  طرح تولید زیرکلید های الگوریتم ، امن و مؤثر باشد که در برابر حمله های مرتبط با کلید بتواند استقامت لازم را ایجاد نماید .

11- طرح کلید الگوریتم قابلیت پیش محاسبه شدن را با حداکثر سرعت ممکن داشته باشد و یا اینکه با حداقل حافظه مورد نیاز و حداکثر سرعت به صورت شناور بتواند زیرکلید ها را تولید نماید .

در طراحی الگوریتم رمز طرح حاضر می بایست تمامی نکاتی را که به عنوان اهداف طراحی بیان شد ، لحاظ شود .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26