دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | Monday 23 rd of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-18 طول عمر کلیدها

هیچ یک از کلیدهای رمزنگاری برای مدت نامعینی بکار گرفته نمی شوند . برای هر کاربرد رمزنگاری می بایست یک سیاست امنیتی بر مبنای مدل های امنیتی تعریف شده در سیستم در نظر گرفته شود گه در ان طول عمر کلیدها نیز مشخص شده باشد .

کلیدهای متفاوت طول عمرهای متفاوت دارند .در سیستم هائی که بر روی کانال های مخابراتی خاص و حساس عمل می نمایند ، کلیدها بسته به ارزش و مقدار داده های اصلی و مقادیر رمز شده و اعتبار انها در طول مدت تعیین شده باید نسبتاً طول عمرهائی کوتاه داشته باشند .

برای سیستم هائی که در هر ثانیه چندین گیگا بایت اطلاعات را مبادله می نمایند نیز نسبت به خطوط کم ترافیک تر تغییر کلیدها بیشتر صورت می گیرد . کلیدهای رمزگذاری کلید معمولاً به طور متناوب تغییر نمی کنند . این کلیدها به منظور تبادل کلید به کار می روند کلیدهای خصوصی رمزهای کلید عمومی نیز طول عمرهای متفاوتی وابسته به کاربردهایشان دارند .

از جمله موارد دیگری که در مدیریت کلید باید مورد نظر قرار گیرد مسائل مربوط به انهدام کلیدهای مصرف شده ، ذخیره نمودن و Backupگرفتن از انها می باشد که در طرح یک سیستم جامع باید مد نظر باشد .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26