پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-20 الگوریتم های تبادل کلید

تبادل و یا توزیع کلیدهای جلسه رمزنگاری میان دو طرف مبادله به طور معمول از روش های کلید عمومی انجام می شود . معروف ترین پروتکل تبادل کلید ، الگوریتم دیفی –هلمن می باشد که بر مبنای روش های کلید عمومی و با تکیه بر دشواری محاسبه لگاریتم گسسته در یک میدان متناهی صورت می گیرد .

اما این روش در برابر حملات شخص در میانه ضعیف می باشد که برای برطرف نمودن چنین منافذی پروتکل های ایستگاه به ایستگاه ( Station to Station) ارائه شده که در ان دو طرف مبادله اطلاعات مورد تبادل را امضاء نموده و از یک مرکر بیرونی امن و مطمئن نیز برای گرفتن گواهی اعتماد استفاده می نمایند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26