پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1 زیر سیستم شبکه

اینسیستم شامل تجهیزات و فانگشنهای مربوط به مکالمات  end-to-end ، مدیریت مشترکین ،Mobility می باشد و نیز مانند رابطی میان سیستمGSM و مراکز تلفن ثابت   (PSTN )عملمی کند. زیر سیستم شبکه ، یک زیر سیستم سوئیچینگ می باشد که شاملMSC ها ، VLR ،HLR ، AUC وEIR است.

1-       MSC: یا مرکز سرویسهای سوئیچینگ موبایل، فانگشنهای راه اندازی مکالمه(call setup) را انجام میدهد ، رابطی نیز با مراکز تلفن ثابت دارد و فانگشنهایی نیز مانندارائ ه صورت حساب مشترکین نیز برعهده این مرکز است.

2-       HLR:یا ثبت کننده محلHOME، یک پایگاه داده متمرکز شامل اطلاعات تمامی مشترکین ثبت شده در یکPLMN است. ممکن است در یکPLMN بیشتر از یکHLR وجود داشته باشد ولی هر مشترک مشخص تنها به یکHLR می تواند وارد شود.

3-       VLR :یا ثبت کننده محلvisitor ، یک پایگاه داده شاملاطلاعات موبایلهایی است که در حال حاضر در حوزهMSC ی کنترلی در حال حرکت هستند. در زمانیکه یکMS به حوزهMSC جدیدی وارد می شود ، VLR ی که به انMSCمتصل شده است ،اطلاعاتMS مورد نظر را ازHLR درخواست می کند.  HLR نیز اطلاعاتMS مورد نظر را بهانMSC کهMS در حوزه اش قرار دارد ، ارائه خواهد داد.

اگر یکMS  بخواهد مکالمه ایبرقرار نمایدVLR تمام اطلاعات مورد نیاز جهت برقراری مکالمه را ارائه خواهد داد ولزومی ندارد که در هر لحظه ازHLR سوال نماید. در یک جمله می توان گفت ، یکHLR توزیع شده است و شامل اطلاعات دقیقی در مورد محل یک موبایل است.

4-       AUC:یا مرکزتعیین هویت، بهHLR متصل میشود و وظیفه ان اماده سازیHLR بهمراه پارامترهای تعیینهویت و کلیدهای رمزنگاری است که این عملیات برای اهداف امنیتی استفادهمی شود.

5-       EIR:یا ثبت کنندة هویت، تجهیزات یک پایگاه داده است که در ان شماره هایبین المللی تعیین هویت تجهیزات موبایل(IMEI) ، برای هر دستگاه موبایل ثبت شده ،ذخیره می شود.
یکی دیگر از ترکیبات زیر سیستم شبکهEchoCanceller است که مسائلازار دهنده ای( مانند انعکاس صدا ) که از طریق شبکه موبایل در زمان اتصال به یکمدارPSTN ایجاد می شود را کاهش می دهد .

شبکهIWF یا فانگشن داخل شبکه ای نیز رابطیمیانMSC و دیگر شبکه ها  PSTN،  ISDNمی باشد.

اصلی ترین کار این سوییچ انتخاب مسیر مناسب جهت برقراری یک مکالمه است. ساختار سوییچ تشکیل شده است از : پردازنده مرکزی - حافظه موقت( شبیه Ramکامپیوتر) - حافظه جانبی (شبیه هارد دیسک کامپیوتر ) یونیت های واسطه که عمل سوییچینگ در انها انجام می شود و پورت ها که حکم اینترفیس سیستم را دارند.

اصلی ترین تفاوت سوییچ موبایل و سوییچ تلفن ثابت در نحوه تعریف مشترک در سوییچ است در تلفن ثابت مشترک به صورت دائم در سوییچ تعریف و سرویس های جانبی به او اختصاص داده می شود یعنی شماره مشترک همیشگی است، مگر اینکه اپراتور تصمیم به حذف مشترک بگیرد.

 اما در سوییچ موبایل وقتی مشترک وارد منطقه تحت پوشش یک سوییچ شد فورا سوییچ مربوطه اطلاعات کامل مشترک را به طور اتوماتیک از سیستمی به نام HLRدر خواست می کند و کپی ان را در حافظه خود ذخیره کرده وبه سوییچ قبلی که اطلاعات مشترک دران بوده دستور حذف اطلاعات راداده و سپس HLRادرس اخرین سوییچ که موبایل در ان قرار گرفته را در خود ثبت می کند .

محلی که اطلاعات مشترک موبایل به طور موقت در ان ثبت میشود  [1]VLRنام دارد موقت بودن ثبت اطلاعات در سوییچ از این بابت است که به محض خروج مشترک از منطقه تحت پوشش سوییچ اطلاعات ان از سوییچ مربوطه پاک می شود . بنابراین اپراتور هیچ نقشی در تعریف مشترک موبایل در سوییچ ندارد .

یکی از موارد اصلی ذخیره شده در  واحد MSC، MSISDNیا همان شماره موبایل است که در اختیار افراد قرار می گیرد و همه با این شماره کار تماس را انجام می دهند مثل 09121620000

هر سیم کارت دارای یک شماره واحد و منحصر به فرد در شبکه می باشد ، که در اصطلاح فنی به ان IMSIگفته می شود. اگر موبایل را خاموش کرده و سیم کارت ان را خارج کنیم در قسمت پشت سیم کارت شماره ای حک شده است که 10 رقم از ان به اضافه 23211 (برای شبکه IR-TCI) که مجموعا 15 رقم می شود را IMSIمی نامند.

البته 10 رقم ذکر شده به تنهایی MSINنام دارد . در سیم کارتهای جدید 10 رقم اخر شماره ثبت شده در پشت سیم کارت همان MSINمی باشد .


شکل3-2  نمای سیم کارت

شکل3-2  نمای سیم کارت

یکی از کاربردهای این شماره در هنگام سوختن ، مفقود شدن و یا دزدیده شدن سیم کارت است. اپراتور با همان شماره موبایل قبلی (MSISDN) سیم کارت جدید با شماره سیم کارت جدید صادر کرده و شماره سیم کارت قبلی شما را از شبکه حذف می کند که اصطلاحا گفته می شود سیم کار سوزانده شده است .

در شبکه موبایل در هنگام تماس با یک موبایل بیشتر این شماره سیم کارت است که ردو بدل می شود. بدین صورت که وقتی ما با شماره موبایلی تماس می گیریم بعد از تایید [2]HLR  و گرفتن شماره سیم کارت توسط شبکه ارتباطات بعدی توسط این شماره صورت می گیرد .

کاربرد دیگری که می توان برای ان متصور شد ، هنگام پیدا کردن شبکه می باشد .وقتی فرد با گوشی خود وارد قسمت جستجوی شبکه می شود ، بعد از گرفتن امواج(مثلا در تهران) شبکه موبایلهای موجود مثل IR-TCIو IR VALIACOMرا مشاهده می کند و با انتخاب IR-TCIشماره سیم کارتش از HLRمربوطه استعلام می شود و سپس  اصطلاحا REGISTERشده می تواند تماس بگیرد و یا با وی تماس گرفته شود .

همین روش در رومینگ[3] نیز برقرار می باشد .انچه که در  VLRذخیره می شود عبارتند از :

TMSI: این کد شبیه IMSIکه همان شماره سیم کارت است ، می باشد. با این تفاوت که بعد از هر تماس سوییچ موبایل کدی را که به صورت هگزادسیمال 8 کاراکتری است به صورت تصادفی به شماره سیم کارت مورد نظر نسبت داده و ابتدا با این کد مشترک موبایل را در صورت تماس گرفته شدن خبر می کند.

البته این کد قبلا در اختیار گوشی موبایل قرارگرفته ودر حافظه گوشی ذخیره می شود (لازم به ذکر است دوبار شبکه با کد TMSIمشترک را پیج می کند اگر پیدا نشد به فرض اینکه گوشی از این کد خبر ندارد با IMSIپیج می شود که این کد در حافظه سیم کارت موجود می باشد ).

TMSI  بخاطر امنیت موبایلی که به ان زنگ خورده است، مورد استفاده قرار می گیرد. چراکه اگر ما به صورت موازی سوییچ پیش فرضی داشته باشیم و از شماره سیم کارت مشترک نیز مطلع باشیم، می توانیم ان را پیج کنیم ولی با این کد عملا این مورد غیر ممکن است .


[1]Visited Location Register

[2]محل ثبت دائمی سیم کارت

[3]شما وقتی به عربستان سفر می کنید با جستجوی شبکه عربستان توسط گوشی خود اقدام کرده و نام SA ALJAVALرا انتخاب می کنید از این به بعد با کمک شبکه عربستان و شماره سیم کارت خود در شبکه شناخته شده هستید ( البته کشوری که شما به ان سفر می کنید باید با ایران قرارداد رومینگ داشته باشد که تا لحظه نگارش این متن حدود 37 کشور با ایران رومینگ دارند).

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26