شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2 زیرسیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی (OMC )

 شامل فانکشنهای نگهداری و پشتیبانی تجهیزات GSMمی باشد و پشتیبانی رابط اپراتور شبکه را نیز برعهده دارد .

OMCبه تمام تجهیزات داخل سیستم سوئیچینگ و BSCمتصل می شود. OMCدر حقیقت فانکشنهای نظارتی GSMیک کشور را انجام می دهد (مانند صورتحساب دادن) و یکی دیگر از مهمترین فانکشنهای ان هم ، فانکشن نگهداری HLRیک کشور است.

بسته به سایز شبکه هر کشور می تواند بیشتر از یک OMCداشته باشد . مدیریت سراسری و متمرکز شبکه نیز توسط مرکز مدیریت شبکه( NMC) انجام می پذیرد و OMCنیز مسئول مدیریت منطقه ای شبکه می باشد .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26