شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-4 معرفی حملات حدس و تعیین

حملات حدس و تعیین دسته ای از حملات عام است که سعی در یافتن حالت اولیه مولد رمز از روی دنباله کلید اجرایی مشاهده شده دارد . ایده اصلی این حمله کاهش فضای جستجو ی لازم برای یافتن حالت اولیه مولد رمز است .

در این حمله تحلیلگر با حدس بعضی از خانه های حافظه ( مثلا بخشی از LFSR) سایر خانه ها و در نهایت حالت اولیه را از روی روابط حاکم بر روی الگوریتم رمز و یا روابط فرضی ساده کننده تعیین می کند .

اگر حدس اولیه درست باشد انگاه دنباله تولید شده با این حالت اولیه ، باید با دنباله خروجی مشاهده شده ( کلید اجرایی ) انطباق کامل داشته باشد.

در صورت اشتباه بودن حدس ، باید حدس جدیدی زده شود و حمله تکرار شود . این روند تا زمان رسیدن به حدس درست ادامه می یابد . بدین ترتیب ، هر چه فضای جستجو ی پایه قابل حدس کوچکتر باشد پیچیدگی حمله نیز کمتر خواهد بود .

علیرغم گذشت مدت نسبتا" زیادی از توجه رمز شناسان به موضوع بررسی حملات حدس و تعین به رمز های دنباله ای ، تاکنون این گونه حملات با توجه به تجربه و خلاقیت تحلیلگر به صورت ابتکاری و بر علیه یک سیستم رمز دنباله ای خاص اعمال شده است .

 این دسته از حملات راحملات حدس و تعیین ابتکاری می نامیم. اما اینجا این سوال مطرح می شود که ایا می توان بصورت الگوریتمیک برای رمزهای دنباله ای بطور خودکار حملات حدس و تعیین مناسب طراحی کرد ؟

تا کنون معیارهایی جهت یافتن مناسبترین حمله حدس و تعیین به الگوریتمهای رمز دنبا له ای ، ارائه شده است . سپس بر اساس این معیارهای الگوریتمی تحت عنوان الگوریتم شطرنجی ، معرفی شده اند که بر اساس ان حملات حدس وتعیین ساده معرفی شده است .

در روشی معرفی گردید که با ان بتوان حل دستگاه معادلات چند مجهولی را نیز به حملات خودکار اضافه کرد و به دنبال ان حملات حدس و تعیین پیشرفته معرفی شد.این دسته از حملات که در ان فرایند طراحی بصورت خودکار بدست می اید ، حملات حدس و تعیین سیستماتیک[1] نام دارد[1]  Systematic Guess-and-Determine Attacks

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26