جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-7 حمله ( AKS ) Anderson-Keller-Seitz

این حمله بر اساس حمله حدس وتعیین[1]می باشد. اساس این حمله حدس قسمتی از حالت داخلی ثباتها و سپس تعیین حالت نامعلوم بیتها بر اساس دنباله کلید معلوم می باشد. لذا این حمله از نوع حمله متن اصلی معلوم است.

این حمله تنها به یک یا دو فریم از متن اصلی نیاز دارد و نیازی به هیچ گونه پیش محاسبات برای این حمله نیست. در این حمله ابتدا حالات داخلی دو ثبات R1و R2حدس زده می شوند و سپس بر اساس دنباله کلید خروجی، حالت داخلی ثبات سوم حدس زده می شود. مدت زمان لازم برای موفقیت در این حمله برابر5/2 سال می باشد که باعث غیر عملی شدن این حمله می گردد[1]  Guess & determine attack

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26