چهارشنبه 30 خرداد 1397 | Wednesday 20 th of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-9 قضیه (باند چرنف) (Chernoff Bound )

فرض کنید   متغیرهای باینری  تصادفی مستقل باشند. برای  فرض کنید  باشد.

 اگر باشد، انگاه :

(5-37)                                                                  

این قضیه حد پایین تصمیم گیری صحیح را برایn  متغیر مستقل می دهد. در مورد این حمله برای یک فریم هر تصمیم  با احتمال p=1/2+1/2.10-3  صحیح خواهد بود. حال فرض کنید که  رأی اکثریت را برای 6 میلیون فریم حدس می زنیم.

احتمال اینکه کمتر از نیمی از تصمیمات صحیح باشد برابر است با  

(5-38)                    ]خطا [Pr                  

بنابر این با احتمال 95% تصمیم گیری صحیح است. به هر حال6 میلیون فریم از دنباله کلید نیاز به حدود 8 ساعت از مکالمه اصلی را دارد که باعث  غیر عملی شدن این حمله می شود.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26