شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-2-12حملات بده – بستان زمان،حافظه و داده

حملات بده –بستان حافظه ،زمان و داده یکی از مهمترین حملات رایج به رمزهای متقارن هستند. این حملات حدود دو دهه پیش ابتدا بر روی رمزهای قالبی و سپس رمزهای دنباله ای پیشنهاد شده اند . ایده اصلی این حملات معکوس نمودن توابع یکسویه است .

در واقع هر الگوریتم رمز را می توان به صورت یک تابع یک سویه در نظر گرفت که یافتن وارون ان جزو مسائل سخت است .در این بخش ابتدا حملات بده بستان را بصورت مختصر شرح می دهیم. سپس با توصیف تکنیک نمونه برداری BSWحملات معرفی شده علیه A5/1را بیان می کنیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26