چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3 مراحل کشف دانش

کشف دانش دارای مراحل تکراری زیر است :

1. پاکسازی داده ها [1] (از بین بردن نویز و ناسازگاری داده ها).

2. یکبارچه سازی داده ها [2] (چندین منبع داده ترکیب می شوند).

3. انتخاب داده ها [3] (داده های مرتبط با انالیز از پایگاه داده بازیابی می شوند).

4. تبدیل کردن داده ها[4] (تبدیل داده ها به فرمی که مناسب برای داده کاوی باشدمثل خلاصه سازی[5] و همسان سازی[6] .

5. داده کاوی( فرایند اصلی که روالهای هوشمند برای استخراج الگوها از داده ها به کار گرفته می شوند.)

6. ارزیابی الگو [7] (برای مشخص کردن الگوهای صحیح و مورد نظر به وسیله معیارهای اندازه گیری)

7. ارائه دانش[8] ( یعنی نمایش بصری ، تکنیکهای بازنمایی دانش برای ارائه دانش کشف شده به کاربر استفاده می شود).

مراحل فوق بطور مختصر به صورت زیر هستند :[1]Data cleaning

[2]Data integration

[3]Data selection

[4]Data transformation

[5]Summary

[6]Aggregation

[7]Pattern evaluation

[8]Knowledge presentation

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26