یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-3 اجرای الگوریتم کاوش و ارزیابی نتایج

مرحله ی اجرای الگوریتم مرحله ای است که کافی است الگوریتم به اجرا کننده داده شود و ما راحت به صندلی تکیه دهیم و نتایج را نگاه کنیم . مساله ای که دراین مرحله قابل توجه است نحوه ی تقسیم کردن داده ها به مجموعه ی اموزشی و مجموعه ی تست می باشد.

هر مرحله داده کاوی باید با کاربر یا پایگاه دانش تعامل داشته باشد. الگوهای کشف شده به کاربر ارائه می شوند و در صورت خواست او به عنوان دانش به پایگاه دانش اضافه می شوند . توجه شود که برطبق این دیدگاه داده کاوی تنها یک مرحله از کل فرایند است ، البته به عنوان یک مرحله اساسی که الگوهای مخفی را اشکار می سازد . با توجه به مطالب عنوان شده ، در اینجا تعریفی از داده کاوی ارائه می دهیم :

داده کاوی عبارتست از فرایند یافتن دانش از مقادیر عظیم داده های ذخیره شده در پایگاه داده، انباره داده و یا دیگر مخازن اطلاعات.

براساس این دیدگاه یک سیستم داده کاوی به طور نمونه دارای اجزائ اصلی زیر است که شکل 1-3 بیانگرمعماری سیستم است . 

شکل 1-3-معماری یک نمونه از سیستم داده کاوی

شکل 1-3-معماری یک نمونه از سیستم داده کاوی 

 

 

1-پایگاه داده ، انباره داده یا دیگر مخازن اطلاعات : که از مجموعه ای از پایگاه داده ها ، انباره داده ، صفحه گسترده[1] ، یا دیگر انواع مخازن اطلاعات ، پاکسازی داده ها و تکنیکهای یکپارچه سازی روی این داده ها انجام می شود.

2-سرویس دهنده پایگاه داده یا انباره داده : که مسئول بازیابی داده های مرتبط بر اساس نوع درخواست داده کاوی کاربر می باشد .

3-پایگاه دانش : این پایگاه از دانش زمینه[2] تشکیل شده تا به جستجو کمک کند ، یابرای ارزیابی الگوهای یافته شده از ان استفاده می شود.


 

4-موتور داده کاوی[3]  : این موتور جزئ اصلی از سیستم داده کاوی است و به طور ایده ال شامل مجموعه ای از پیمانه[4] هایی نظیر توصیف[5] ، تداعی،[6]کلاسبندی[7] ، انالیز خوشه ها[8] ، و انالیز تکامل و انحراف[9] ، است .

5-پیمانه ارزیابی الگو[10] : این جزئ معیارهای جذابیت[11] را به کار می بنددو با پیمانه ی داده کاوی تعامل می کند بدینصورت که تمرکز ان بر جستجو بین الگوهای جذاب می باشد ، و از یک حد استانه جذابیت استفاده می کند تا الگوهای کشف شده را ارزیابی کند .

6-واسطه کاربر گرافیکی[12] : این پیمانه بین کاربر و سیستم داده کاوی ارتباط برقرار می کند ، به کاربر اجازه می دهد تا با سیستم داده کاوی از طریق پرس وجو [13] ارتباط برقرار کند ، این جزئ به کاربر اجازه می دهد تا شمای پایگاه داده یا انباره داده را مرور کرده ، الگوهای یافته شده را ارزیابی کرده و الگوهارا در فرمهای بصری گوناگون بازنمایی کند.

با انجام فرایند داده کاوی ، دانش، ارتباط یا اطلاعات سطح بالا از پایگاه داده استخراج می شود و قابل مرور از دیدگاههای مختلف خواهد بود. دانش کشف شده در سیستم های تصمیم یار ، کنترل فرایند، مدیریت اطلاعات و پردازش پرس وجو[14] قابل استفاده خواهد بود.

بنابراین داده کاوی به عنوان یکی از شاخه های پیشرو در صنعت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از نوید بخش ترین زمینه های توسعه بین رشته ای درصنعت اطلاعات است .[1]Spread sheets

[2]Domain knowledge

[3]Data mining engine

[4]Module

[5]Characterization

[6]Association

[7]Classification

[8]Cluster analysis

[9]Evolution and deviation analysis

[10]Pattern evaluation module

[11]Interesting measures

[12]Graphical User Interface (GUI)

[13]Query

[14]Query processing

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26