یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-6 داده کاوی و انباره داده ها

معمولا داده هایی که در داده کاوی مورد استفاده قرار می گیرند از یک انبارداده استخراج می گردند و در یک پایگاه داده[1] یا مرکز داده[2] ای ویژه برای داده کاوی قرار می گیرند .

اگر داده های انتخابی جزیی از انبار داده ها باشند بسیار مفید است چون بسیاری از اعمالی که برای ساختن انباره داده ها انجام می گیرد با اعمال مقدماتی داده کاوی مشترک است و در نتیجه نیاز به انجام مجدداین اعمال وجود ندارد، ازجمله این اعمال پاکسازی داده ها می باشد.

پایگاه داده مربوط به داده کاوی می تواند جزیی از سیستم انبارداده ها باشد ویا می تواندیک پایگاه داده جدا باشد.

شکل 1-4-استخراج داده ها از انبار داده ها

شکل 1-4-استخراج داده ها از انبار داده ها 

ولی بااین حال وجود انباره داده ها برای انجام داده کاوی شرط لازم نیست و بدون ان هم اگر داده ها در یک یا چندین پایگاه داده باشند می توان داده کاوی را انجام دهیم و بدین منظور کافیست داده ها را دریک پایگاه داده جمع اوری کنیم و اعمال جامعیت داده ها و پاکسازی داده ها را روی ان انجام دهیم . این پایگاه داده جدید مثل یک مرکز داده ای عمل می کند. 

 

 

شکل 1-5-استخراج داده ها از چند پایگاه داده

شکل 1-5-استخراج داده ها از چند پایگاه داده 


 


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26