یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-9 روش های یادگیری

دو روش کلی برای یادگیری استنتاجی وجود دارد .یادگیری نظارتی[1] (یا یاد گیری توسط یک معلم )و یادگیری غیر نظارتی[2] (یا یادگیری بدون معلم ).

در یادگیری نظارت شده مجموعه ای از نمونه های اولیه بهمراه ورودی خروجی انها داده شده است و برای تخمین خروجی یک نمونه جدید از انها استفاده می شود.روش های کلاسه بندی و رگرسون که در ادامه توضیح داده خواهند شد اینگونه هستند.

در یادگیری بدون نظارت ، فقط ورودی نمونه ها مشخص است و کلاس انها معلوم نیست .شکل 1-6 این دو نوع یادگیری را نشان میدهد .توضیحات بیشتر در این رابطه در ادامه ارائه خواهد شد.

شکل 1-6- انواع یادگیری استنتاجی

شکل 1-6- انواع یادگیری استنتاجی  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26