یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل چهارم– مقایسه و ارزیابی تکنیک های کلاسه بندی

در این فصل متداولترین روشهای کلاسه بندی که در فصل قبل معرفی شدند، بر روی 6 مجموعه داده پزشکی مورد تست و ارزیابی قرار می گیرند. این روشها عبارتند از: درخت تصمیم، نزدیکترین kهمسایه، بیزین، شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26