پنج شنبه 26 مهر 1397 | Thursday 18 th of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-4 مجموعه داده دیابت

مجموعه داده دیابت شامل 768 نمونه داده از دو کلاس Tested_Positive   و  Tested_Negativeمی باشد.تعداد نمونه های کلاس Tested_Positive، 268  مورد و تعداد نمونه های کلاس Tested_Negative  ، 500  مورد می باشد.

تعداد صفات این مجموعه داده 8 صفت و همچنین یک صفت دیگر که برچسب کلاس را مشخص می کند می باشد.در این مجموعه داده مقدار گم شده برای هیچ یک از نمونه ها وجود ندارد. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26