یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-5 مجموعه داده تومور اولیه

مجموعه داده تومور اولیه  شامل 339 نمونه داده از 22 کلاس مختلف می باشد.عناوین برچسب این 22 کلاس عبارتند از :,   lung  neck    , head and  esophagus  ,  thyroid  ,  stomach  ,duoden and sm.int  ,  colon  ,  rectum  ,anus,  salivary glands,pancreas,gallbladder  ,  liver  ,  kidney  ,bladder  ,testis,prostate,  ovary,corpus uteri  ,cervix uteri  ,  vagina  ,breast.

 

تعداد صفات مجموعه داده تومور اولیه 17 صفت بعلاوه ی یک صفت که برچسب کلاس هر نمونه است میباشد .تعداد نمونه هایی که به هر کلاس تعلق دارد در زیر مشاهده می شود..

تعداد مقادیر گم شده در کل این مجموعه ی داده 225 مقدار می باشد.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26