یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-6 مجموعه داده بیماری قلبی

مجموعه داده بیماری قلبی  شامل  303  نمونه داده از پنج کلاس مختلف با برچسب های  <50  ،  >50_1  ،  >50_2  ،  >50_3   ،  >50_4  می باشد.تعداد نمونه های متعلق به کلاس <50  ،  165 نمونه و تعداد نمونه های متعلق به کلاس >50_1  ، 138 نمونه می باشد. بنابراین کل نمونه ها به یک کدام از این دو کلاس تعلق دارند و به ما بقی کلاس ها هیچ نمونه ای تعلق نگرفته است.

تعداد صفات در مجموعه داده بیماری قلبی 13 صفت به همراه یک صفت که مشخص کننده ی برچسب کلاس است می باشد.تعداد مقادیر از دست رفته در این مجموعه داده 7 مقدار می باشد. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26