یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل پنجم– نتیجه گیری

با توجه به تست روشهای کلاسه بندی متداول بر روی شش مجموعه داده پزشکی و بررسی دقت هریک از روشهای تست شده، مشاهده گردید هر مجموعه داده به ازای یک روش کلاسه بندی خاص از دقت بهتری برخوردار است. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که بطور کلی هیچ روش کلاسه بندی وجود ندارد که روی تمام مجموعه داده های پزشکی از دقت مطلوبی برخوردار باشد. و برای هر مجموعه داده.ممکن است یک روش کلاسه بندی نسبت به سایر روشها از دقت مطلوبتری برخوردار باشد. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26