یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست

پیوست الف - اموزش نرم افزار weka

برای کار با نرم افزار weka  پس از نصب نرم افزار بر روی سیستم نیازمند نصب یکی از نسخه های      

Java Runtime Environmentمی باشید.

اسان ترین راه استفاده از Weka، از طریق واسطی گرافیکی است کهExplorer خوانده می‏شود.برای استفاده از این واسط بر روی گزینه ی Explorer  در صفحه ی اغازین نرم افزار weka  که در شکل 1 مشاهده میشود کلیک نمایید.سپس مراحل زیر را دنبال نمایید. 

شکل 1- weka  در وضعیت انتخاب واسط

شکل 1- weka  در وضعیت انتخاب واسط 

 

مرحله ی 1 –بر روی گزینه ی open file. . .  در شکل 2 کلیک نموده و مجمو عه ی داده ی مورد نظر را با پسوند arff  انتخاب نمایید. 

شکل 2- نمایی از Weka Explorer

 

شکل 2- نمایی از Weka Explorer 

 

 

مرحله ی 2 –پس از انتخاب مجموعه داده ی مورد نظر  بر روی تب classify  در شکل 3 کلیک نمایید. 

شکل 3 – پنجره ی weka explorer  پس از انتخاب مجموعه داده (تب  classify  فعال شده است)

 

شکل 3 پنجره ی weka explorer  پس از انتخاب مجموعه داده (تب  classify  فعال شده است) 

 

 

مرحله ی 3- بر روی گزینه ی chooseکلیک نموده و یکی از الگوریتم های کلاسه بندی  را برای تست مجموعه داده  انتخاب نمایید (شکل 4). 

شکل 4- انتخاب الگوریتم کلاسه بندی

شکل 4- انتخاب الگوریتم کلاسه بندی 

 

مرحله ی 4- پس از انتخا ب یکی از الگوریتم های کلاسه بندی برای مشاهده یا تغییر مقادیر پیش فرض بر روی نواری که در دنباله ی گزینه ی choose  قرار دارد کلیک نماییید.برای تغییر تنظیمات دیگر از جمله تعداد تکه ها (folds) و. . . از تنظیمات test option  استفاده نمایید.(شکل 5 و 6) 

شکل 5-نمایی از پنجره weka Explorer  پس از انتخاب یکی از الگوریتم های کلاسه بندی

 

شکل 5-نمایی از پنجره weka Explorer پس از انتخاب یکی از الگوریتم های کلاسه بندی 

شکل 6- پارامتر های پیش فرض در نرم افزار weka

 

شکل 6- پارامتر های پیش فرض در نرم افزار weka 

 

مرحله ی 5–پس از انتخاب تنظیمات و پارامترهای مورد نظر برای شروع تست بر روی گزینه ی start  کلیک نمایید.پس از اتمام ازمایش نتایج تست در قسمت سمت راست پنجره قابل مشاهده میباشد.(شکل 7) 

شکل 7-نتایج حاصل از تست مجموعه داده در قسمت classifier output

شکل 7-نتایج حاصل از تست مجموعه داده در قسمت classifier output   

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26