یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست ب- روش ارزیابی k- تکه برابر

یکی از روش های معروف و کارا در ارزیابی دقت یک الگوریتم کلاسه بندی، روش ارزیابی k- تکه برابر[1]می باشد. از انجایی که معمولاً مقدار k  برابر 10 می باشد، به ان 10- تکه برابر نیز گفته می شود. شکل 8 نحوه عملکرد این روش را نشان می دهد. ابتدا مجموعه داده ها به طور تصادفی به 10 زیر مجموعه یا تکه جدا از هم تقسیم می شوند. سپس ده بار عمل کلاسه بندی انجام می گیرد که در هر مرحله، یکی از تکه ها به عنوان مجموعه داده تست و 9 تکه دیگر به عنوان مجموعه داده اموزشی استفاده می گردند. دقت الگوریتم کلاسه بندی در این روش برابر است با میانگین دقت حاصل از ده بار عمل کلاسه بندی انجام شده.

شکل 8-روش ارزیابی 10- تکه برابر

شکل 8-روش ارزیابی 10- تکه برابر 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26