یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
انواع روش های جهش

1.     جهش باینری[1] : در الگوریتم ژنتیک با کدگذاری باینری، این عمل با تولید تصادفی یکی از اعداد 0یا 1و جایگزینی ان به جای بیت موردنظر صورت می­گیرد. اما در برخی کاربردهای ژننتیک، عمل جهش دودویی در یک بیت با متمم ساختن ان بیت انجام می­گیرد که این
روش مناسب­تر است.

شکل 12- جهش باینری

شکل 12- جهش باینری

2.     جهش حقیقی[2] : در کدگذاری حقیقی، عملگر جهش باعث تولید تصادفی یک مقدار جدید در یک موقعیت خاص در کروموزوم می­شود. این تغییرات تصادفی در جمعیت کروموزوم­ها باعث می­شود نواحی بیشتری از فضای کاوش بررسی و از همگرایی بی­موقع جلوگیری شود. مثالی از این روش، عملگر جهش مرزی است که در ان یکی از ژن­های کروموزوم به طور تصادفی با حد بالا یا پایین محدوده ان ژن جایگزین می­شود.

عمل جهش از طریق روش­های دیگری مانند وارونه­سازی بیت، تغییر ترتیب قرارگیری ژن­ها، وارون­سازی و تغییر مقدار ژن­ها نیز صورت می­گیرد.

1)    Decoding

رمزگشایی، عکس عمل Encoding(رمزگذاری) است. در این مرحله بعد از این که الگوریتم بهترین جواب را برای مساله ارایه کرد، لازم است عکس عمل رمزگذاری روی جواب­ها اعمال شود تا بتوانیم نسخه واقعی جواب را به وضوح در دست داشته باشیم.


[1]Binary Mutation

[2]Real Mutation

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26