یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی

مساله مهم در GA[1]، طراحی دستورالعملی[2] است که بتواند عملگرهای ژنتیکی را کنترل کند. دو پیشنهاد برای این موضوع، در شبه­کدهای زیر نشان داده شده است [Byun04].

·         steady-state(حالت ثابت)

·         generational(روال تولید)

steady_state_GA()

{

      initialize population P;

      repeat{

         select two parents p1 and p2 from P;

         offspring =crossover (p1 , p2) ;

         mutation(offspring);

         replace(P, offspring);

         }

      until (stopping condition);

}

generational_GA()

{

     initialize population P;

     repeat {

          for (i = 1 to |P|) {

          select two parents p1 and p2 from P;

          offspring =crossover (p1 , p2) ;

          mutation(offspringi) ;

          }

          replace P with offspring1 , … , offspring|P| ;

       }

      until (stopping condition);

}


[1]Genetic Algorithm

[2]procedure

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26