یکشنبه 30 شهریور 1399 | Sunday 20 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
حافظه ها در جستجوی ممنوعه

    memory: ساختار حافظه کوتاه مدت در رویکرد Tabu Searchبه طور معمول به بخشی از حافظه اطلاق می­شود که یا برای پیاده­سازی استراتژی Intensificationبه کار برده می­شود و یا برای انجام LSمورد نیاز است. از ان جمله می­توان حافظه اختصاص یافته به لیست ممنوع (Tabu List) را به عنوان حافظه­ای که برای عدم تکرار به کار برده می­شود، در این دسته قرار داد.  

  LongTerm Memory: حافظه بلند مدت، در TSبا هدف جهت دادن به روند جستجو پیاده­سازی می­شود. به عبارت بهتر، معمولا این حافظه پیاده­سازی استراتژی Diversificationاست. تذکر این نکته لازم است که در TSبرای افزایش پراکندگی جستجو و هدایت ان، معمولا راه­حل­ها از یک مساله به مساله دیگر تفاوت می­کند.
در زیر، نمودار جریان الگوریتم جستجوی ممنوعه به طور کلی اورده شده است:

شکل 18- نمودار جریان الگوریتم جستجوی ممنوعه

شکل 18- نمودار جریان الگوریتم جستجوی ممنوعه

مفهوم همسایگی

در هر تکرار، انتقالی(move) که بر روی جوابS اعمال می­شود، مجموعه­ای از جواب­ها را در فضای جستجو تعریف می­کند که جواب­های همسایه N(S)گفته می­شوند.

پس همسایگی، زیرمجموعه­ای از فضای جواب است که به شکل زیر تعریف می­شود:

N(S): مجموعه جواب­هایی که با استفاده از یک انتقال، از جوابS به دست می­ایند. ساختار همسایه می­تواند حتی شامل تمامی فضای جواب نیز باشد. برای یک مساله خاص، نوع انتقال تعریف شده، نقشی اساسی در وسعت همسایگی به وجود امده دارد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26