چهارشنبه 13 اسفند 1399 | Wednesday 3 rd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1معرفی مختصر سیستم

دربسیاری از سازمانها و دانشگاه ها و ادارات و کارخانجات و شرکت های خصوصی به دلیل ساعات کار زیاد و قرار گرفتن وعده های غذایی در بین شیفت های کاری پرسنل، از سیستم های سلف سرویس و سالن های غذا خوری استفاده می شودکه می بایست ان سازمان یا اداره و بیمارستان و دانشگاه به پرسنل ودانشجویان خود غذا بدهد که این امر بسیار هزینه دارد و مدیریت و کنترل بسیاری را می طلبد.

بیمارستان ها به عنوان یک نهاد دولتی یا خصوصی دارای کارمندان بسیاری می باشند وسازماندهی کردن ان ها و رفع نیازهایشان به یک برنامه ریزی جامع نیاز دارد یکی از این نیازمندی ها،مربوط به تهیه غذا برای کارمندان و کلیه پرسنل بیمارستان می باشد .قسمت سلف بیمارستان همواره برای تهیه غذا باید به طور روزانه از تمام  بخش های مختلف بیمارستان امار کسانی را که به ناهار یا شام نیاز دارند را جمع اوری کرده و سپس شروع به برنامه ریزی برای تهیه غذا نماید.

 در سیستم اتوماسیون تغذیه سعی بر این شده است  که علاوه مدیریت برنامه ریزی برای تهیه غذا امکانات دیگری را در جهت سهولت رزرو غذا برای کارمندان ایجاد کند با استفاده ازاین سیستم در بسیاری ازهزینه های مربوط به سلف های بیمارستان هاصرفه جویی انجام می گیردومدیریت سلف سرویس و کنترل امور پرسنلی را امکان پذیر می نماید

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26