چهارشنبه 13 اسفند 1399 | Wednesday 3 rd of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-2 سیستم های رزرو غذا در دانشگاه ها

همچنین سیستم های رزرو غذا در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه فنی ثامن الحجج مشهد ، دانشگاه پیام نور مشهد و دانشگاه شهید رجایی تهران را نیز مشاهده نمودم که دارای امکاناتی از جمله :

1-رزرو غذا دردوره های مختلف زمانی(هفته جاری، هفته اینده، دوهفته اینده و...)

2-مشاهده اطلاعات رزروی

3-مشاهده اطلاعات مالی

4-کسر کردن مبلغ پول به ازای هر رزرو از کارت شارژ

5-انتخاب نوع غذا از بین چند نمونه غذا

6-اطلاعاتی شامل این مورد که ایا غذایی که رزرو کرده اند ، استفاده نموده اند یا خیر

و همچنین امکان ویرایش اطلاعات عضویتی و... از جمله امکانات این سایت ها به شمار می رفت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26